Freda 关注数0 下订单
已为0位客户提供0次翻译服务,回头客0 ,评价数0

性别: 女     年龄: 35     北京     中国
母语:中文-普通话-简体     外语:英语    


教育背景

2001 - 2005 湖南师范大学

英语翻译 本科


CATTI三级笔译


英语专业八级良好


TESOL


  • 1 (current)